Thầy Lưu Tuấn Vũ

Thầy Lưu Tuấn Vũ

Thầy Lưu Tuấn Vũ là một nhà hoạt động kinh doanh, giáo dục dày dặn kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn, tổ chức lớn.

Một số thành tích nổi bật:

– Tư vấn kinh doanh và giáo dục tại EnglishCentral Vietnam

– Làm việc tại Phòng Hợp tác Quốc tế – Phòng Phát triển Doanh nghiệp Tổng công ty truyền thông VNPT

– Giám đốc sản xuất tại dự án MyEnglish – Tổng công ty truyền thông VNPT

– Quản lý học thuật tại The American English Language School (HCMC)

– Giảng viên IELTS tại Đại học Đại Nam

– Quản lý cấp cao và trainer nội bộ tại Tập đoàn VNPT

– Giáo viên tiếng Anh tại Học viện Anh ngữ Haslee

– Huấn luyện viên kỹ năng mềm tại Học viện Mr. Kim Hàn Quốc

– Giáo viên tiếng Anh trực tuyến tại Akira

Các Giảng Viên Khác

Up