Thầy Đào Tiến Vinh

Thầy Đào Tiến Vinh

Với vai trò Cựu Chủ tịch CLB Tranh biện Đại học Kinh tế Quốc Dân -NEU Debate Club, thầy Đào Tiến Vinh là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện, giải đấu tranh biện lớn tại các trường trung học, đại học với các thành tích nổi bật

– Cựu chủ nhiệm NEU Debate Club

– Giám khảo khách mời tại Thương Debate Open 2023 (top 2 giám khảo xuất sắc).

– Giám khảo khách mời tại NEU Debate Open 2022 (top 5 giám khảo xuất sắc).

– Giám khảo khách mời tại NEU Debate Championship 2021 (Top 6 giám khảo xuất sắc).

– Giám khảo khách mời tại Vietnam Debate Online 2020 (Top 9 giám khảo xuất sắc). 

– Giám khảo tại Vietnam BP Championship 2020 (Top 9 giám khảo xuất sắc – Bảng Việt).

– Giám khảo khách mời tại Eunoia InterVarsity 2020 (Giám khảo xuất sắc nhất).

– Giám khảo khách mời tại Chuyên Nguyễn Huệ Debate Open 2019 (Top 5 giám khảo xuất sắc).

– Giám khảo tại Lotus Debate Tournament 2019 (Top 5 giám khảo xuất sắc nhất).

– Giám khảo độc lập tại Northern Coast Debate Open 2019 (Top 5 giám khảo xuất sắc).

– Giám khảo khách mời tại DAV Debate Open 2017 (Top 5 giám khảo xuất sắc).

– Phó ban chuyên môn/Giám khảo tại Hero Debate Contest 2021.

– Phó ban chuyên môn/Giám khảo tại Quảng Ngãi Debate Online 2021.

 
 
 

Các Giảng Viên Khác

Up