Hoàng Linh Hương

Hoàng Linh Hương

Hoàng Linh Hương học chuyên ngành Lý luận Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2019 dưới sự hướng dẫn của giảng viên, Ths. Nguyễn Huy Lâm. Hiện nay, cô cũng đang theo học chuyên ngành Piano với nghệ sĩ Lưu Đức Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong quá trình học tập của mình, cô đã hoàn thành Chứng chỉ Lý thuyết Âm nhạc Grade 5 loại Xuất sắc năm 2018 và Chứng chỉ Piano Grade 8 năm 2020 của Hiệp hội Trường Âm nhạc Hoàng Gia ABRSM. 

Hiện tại, cô đang công tác tại Inspirito School of Music với vai trò giảng viên bộ môn Piano và tích cực tham gia các chương trình biểu diễn, các dự án âm nhạc do trường tổ chức.

Up