MTB Exams (Music Teachers’ Board Exams)

MTB Exams (Music Teachers’ Board Exams)

Giới thiệu

Hội đồng chấm thi Âm nhạc trực tuyến MTB Exams – Anh Quốc

Các bằng cấp về nhạc cụ do MTB cấp được công nhận bởi Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) – là tổ chức kiểm định uy tín bậc nhất tại Vương Quốc Anh. MTB cho phép thí sinh tham dự các kỳ thi trực tuyến tương đương từ Cấp độ 1 đến 8. Các bài kiểm tra được ghi lại dưới dạng âm thanh hoặc video bằng ứng dụng riêng của MTB, được gửi trực tuyến và được chấm bởi các giám khảo chuyên môn. Các kỳ thi âm nhạc của MTB là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp giáo viên đánh giá đúng năng lực của học viên cũng như đưa ra mục tiêu và động lực cho học viên.

Các kỳ thi trực tuyến của MTB mang lại cho thí sinh:

  • Bằng cấp quốc tế
  • Giám khảo chuyên gia
  • Sự linh hoạt cho địa điểm và thời gian thi
  • Tài liệu học tập miễn phí
  • Lệ phí thi cạnh tranh
  • Ứng dụng ghi hình riêng
  • Repertoire tùy chọn
  • Giảm áp lực khi thi cử
Up