Nguyễn Phạm Minh Hoàng

Nguyễn Phạm Minh Hoàng

Nguyễn Phạm Minh Hoàng sinh năm 1997. Từ 2008 đến 2016, anh học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tốt nghiệp Xuất sắc hệ Trung cấp 9 năm chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.Nguyễn Minh Anh và đã được đặc cách xét tuyển thẳng vào hệ Đại học chuyên ngành Biểu diễn Piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong suốt quá trình học tập, với những thành tích xuất sắc anh đã nhận được nhiều học bổng như: Học bổng Toyota năm 2014, học bổng Yamaha năm 2015, học bổng Kumho Asians năm 2016…

Năm 2017, anh được nhận Học bổng Hiệp định Stipendium – Hungaricum và theo học hệ Đại học tại Học viện âm nhạc Liszt Ferenc (Liszt Ferenc Academy of Music) Hungary. Năm 2021 Anh tốt nghiệp loại Xuất sắc Nổi bật bậc Đại học chuyên ngành Biểu diễn Piano tại Học viện âm nhạc Liszt Ferenc, Budapest, Hungary dưới sự hướng dẫn của GS. Gulyás István, GS.Jandó Jenő, GS.Monostori Gábor và GS.Mali Emese…

Up